Vision Ale 2025

Utvecklingen av tätorterna i anslutning till de nya pendelstationerna är en viktig framtidsfråga för Ale kommun. I kommunens två centralorter, Nödinge och Älvängen, har det därför arbetats fram strukturstudier som redovisar kommunens visioner för respektive samhälle. Arbete pågår nu med att uppdatera och vidareutveckla dessa.

Ale kommun är en kommun i stor förändring. Utbyggnaden av E45 och Norge-/Vänerbanan ger kommunen en ökad tillgänglighet och förändrad roll i Göteborgsregionen, vilket skapar en stor förväntan på tillväxt. Ale kommun beräknas fram till år 2018 växa från dagens dryga 28 000 personer till 30 600 personer.